مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

کارگاه آموزشی هنر ویژه معلمین دوره ابتدایی در مجتمع برگزار شد در این کارگاه علاوه بر آموزش ، معلمین در خصوص  تجربیات خود درتدریس درس هنر با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند