مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با مباحث دینی واخلاقی جلسه ای بصورت فوق برنامه برای دانش آموزان دوره ابتدایی درمجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار گردید که در این جلسه حاج آقای شجعان روحانی مسجد جامع ایروان در خصوص مباحث فوق مطالبی بیان فرمودند