مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

جهت حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریها معاینه کلی دانش آموزان (اندازه گیری قد و وزن - معاینات داخلی و معاینه چشم)توسط پزشک متخصص داخلی انجام گرفت همچنین در خصوص بیماریهای شایع فصل سرما موارد پیشگیرانه بیان شد