مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

کارگاه آموزشی مشکلات ویژه یادگیری با حضور اولیا دوره ابتدایی در مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار شد در این کارگاه ضمن بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان راهکارهای کارشناسی وعلمی ارایه شد در پایان به سوالات مطرح شده از طرف اولیا پاسخ داده شد