مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

جهت دانلود برنامه امتحانات دی ماه 1392 ویژه داوطلبان خارج از کشور به سایت اختصاصی دوره دبیرستان مراجعه نمایید

www.yerevanschool.ir/motevaseteh