مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

به منظور بررسی مسایل آموزشی و تربیتی دانش آموزان جلسات هم اندیشی اولیا با معلمین در تمام مقاطع تحصیلی درمجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار شد در این برنامه  اولیا ومعلمین از نزدیک مسایل ومشکلات دانش آموزان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند