مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

دانش آموزان ابتدایی مجتمع شهید فهمیده ایروان روزی شاد ومفرح را درکنار همکلاسی های خود در یکی از شهربازی های زیبای  ایروان سپری کردند