مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

به اطلاع  می رساند به منظور بررسی مسایل آموزشی دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه جلسه هم اندیشی اولیا با معلمین شنبه 2/9/92 ساعت 12 در مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار می گردد حضور اولیا محترم موجب امتنان است