مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی دانش آموزان مجتمع شهید فهمیده ایروان به همراه معلمین از کتابخانه تاریخی ما تناداران ارمنستان بازدید کردند در این برنامه از  نسخ خطی شاعران و دانشمندان ایرانی و ارمنی بازدید بعمل آمد