مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

دانش آموزان ومعلمین مجتمع شهید فهمیده ایروان از موزه ملی ارمنستان بازدید بعمل آوردند در این برنامه از تالار ظروف سفالین و فلزی قدیمی ایرانی و تابلوهای نفیس نقاشی ارمنی بازدید شد