مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برنامه های متنوعی در مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار شد ابتدا سخنرانی مدیر مجتمع در خصوص اهمیت کتاب و کتابخوانی سپس بازدید دانش آموزان از طرح کتابخانه باز و اهدا کتاب به دانش آموزان و در پایان بازدید معلمین از کتابخانه مجتمع صورت گرفت