مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

عزاداری سرور وسالار شهیدان امام حسین (ع)در مجتمع شهید فهمیده ایروان با حضور دانش آموزان و کادر مجتمع برگزار گردید