مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان برای تعیین اعضای انجمن با شکوه خاصی برگزار شد این مراسم با تلاوت قرآن و پخش سرود ملی کشورمان آغاز سپس گزارش فعالیتهای آموزشی و پرورشی توسط مدیر مجتمع و گزارش مصوبات وبیلان مالی توسط رییس انجمن و در ادامه سفیر محترم در خصوص تعامل و همکاری اولیا ومر بیان بیاناتی ایراد کردند در پایان انتخابات برگزار شد و اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان مجتمع شهید فهمیده ایروان انتخاب شدند