مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مراسمی بصورت صبحگاه مشترک برگزار شد مدیر مجتمع سخنانی در ارتباط با اهمیت ورزش و تاثیر آن در پیشگیری از برخی بیماریهای مزمن و چاقی در افراد مطالبی بیان کردند سپس دانش آموزان به انجام حرکات ورزش صبحگاحی پرداختند ودر پایان مقاله ای از ابن سینا در مورد اهمیت ورزش توسط یکی از دانش آموزان ارایه شد