مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

هشتم مهر ماه روز بزرگداشت مولوی شاعر پر آوازه ایرانی در مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار شد در این مراسم یکی از دانش آموزان مقاله ای را در  شرح حال وزندگی نامه مولانا باز گو کردند سپس توسط دانش آموزان ابیاتی ازاشعار مولانا  برای حاضرین قرائت شد