مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

جلسه شورای  معلمان مجتمع بعد از برگزاری امتحانات نوبت دوم برگزار گردید دراین جلسه مدیر مجتمع ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و تلاش کلیه عوامل برگزار کننده امتحانات مطالبی را در خصوص مسایل جاری مجتمع بیان کردند ودر پایان با اهدا لوح سپاس از تلاش همکاران تقدیر شد