مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

در تاریخهای 24 و25 اردیبهشت  92 سرپرست ومسول امتحانات ترکیه ضمن بازدید از مجتمع در جلسه شورای معلمان شرکت کردند درابتدای  این جلسه مدیر مجتمع ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از فعالیتهای آموزشی و پرورشی ارایه کردند سپس  آقای ظهیری ضمن تشکر از تلاشهای معلمان در طول سال تحصیلی مطالبی  بیان کردند سپس مسول امتحانات مواردی در خصوص آیین نامه امتحانات و چگونگی برگزاری هر چه بهتر امتحانات مواردی را یاد آوری کردند وجلسه با پرسش وپاسخ خاتمه یافت روز دوم بازدید از حوزه های امتحانی و دیدار با سفیر محترم از دیگر برنامه ها بود