مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اخبار

 مراسم جشن عبادت دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی در محل سالن اجتماعات مجتمع برگزار گردید.در این مراسم که با حضور اولیاء ودانش آموزان برگزار گردیدمدیر مجتمع با عرض تبریک این مناسبت نکاتی را درخصوص بجا آوردن مناسک دینی وتکالیف شرعی واخلاقی که برعهده این دانش آموزان است یادآور شدند.در ادامه مراسم برنامه های متنوعی اجرا شد.درپایان هدایایی به رسم یادبود به دانش آموزان اهدا گردید.